HULJICE

"Huljica ti je - kak' bi čovjek rekel - pametni kolerik ... Dugovrati Antonio pa onaj debeli Emil, to su ti sve rulja - snobovi s ulice. Oni su svi konvencionalni , a onaj Mali je nepredvidiv, šašav. Što ga najviše ljuti' On dobije proljev od pametnog pričanja!

RADOVAN DEVLIĆ

NAJNOVIJE

Huljice

Huljice

Huljice

Huljice

Huljice

Huljice

Huljice

Huljice

Huljice

Huljice

Huljice