Na 4. Internacionalnom Kurdskom natjecanju za karikaturu u 2023.godini, tema je bila „Sloboda izražavanja „ Na natjecanju je sudjelovalo 223 autora iz 55 zemalja . Medju nagrađenima našao se i rad istaknutog člana HDK-a Hule Hanušića

32