KOLUMNA

PLYMPTONOVA IŠČAŠENA DIMENZIJA

0
U jednom od svojih dnevničkih strip-karikatura iz 1879 James Sullivan, jedan od centralnih britanskih karikaturista u devetnaestom stoljeću, pod naslovom ”Obožavatelj” (That Admirer) gdje...

KARIKATURA KAO IZVORIŠTE FILMSKOG GEGA

0
Utjecaj umjetnosti karikature na oblikovanje filmskih slika i scena, specijalno kada se radi o animaciji, ali i drugim žanrovima i tehnikama filma, kakvi su...

Karikatura kao vizualna metafora

0
U izdanju Ogranka Matice Hrvatske iz Bizovca ovih je dana iz tiska izašla knjiga teorijskih eseja ”Slike koje pričaju”, Midhata Ajanovića. Uz dozvolu autora...

KARIKATURA I CRNI HUMOR

0
Jedna od najbitnijih karakteristika srednjeevropskog humora je jedan krajnje ležeran odnos prema smrti. Srednjeevropska umjetnost uopće, posebno humor, se prema smrti odnosi kao prema...

Karikatura i animacija

0
Sve do dvadesetog stoljeća je karikatura, slično tradicionalnom slikarstvu, ovisila o prethodno napisanom literarnom tekstu ili ideji. Mnoge karikature, čak i one najbolje kakvi...

PROMIŠLJAMO o KARIKATURI

PLYMPTONOVA IŠČAŠENA DIMENZIJA

0
U jednom od svojih dnevničkih strip-karikatura iz 1879 James Sullivan, jedan od centralnih britanskih karikaturista u devetnaestom stoljeću, pod naslovom ”Obožavatelj” (That Admirer) gdje...

KARIKATURA I CRNI HUMOR

Karikatura i animacija

PONOĆNI STRIP-MACCHIATO