KOLUMNA

Karikatura i film

0
U filmu Jacques Tatia ”Prometna gužva” (Trafic, Francuska, 1970) ima jedna scena koja se dešava u nekom malom mjestu pokraj auto-ceste. Tatijev lik Hulot...

Karikaturalna stilizacija

0
Prepoznatljivost cjeline i svakog njenog gradivnog elementa ponaosob osnovni je preduvjet da bi neka misao ili poruka uopće mogle biti komunicirane. Karikiranje je proces...

Fizionomija i pantomima u karikaturi

0
Humor je živ organizam koji se nalazi u neprestanom razvoju i u direktnoj je vezi sa kulturno historijskih okolnostima u kojima nastaje. Ono što...

ČOVJEK-LINIJA

0
Karikatura nije samo sličnost kroz pretjerivanje već i simulacija za sliku koju stvaramo našim unutarnjim okom. Jedan od prvih istinski velikih karikaturista, Francuz Honore Daumier...

Karikatura između propagande i satire

0
Pojava humorističnog crteža i karikature u današnjem smislu bila je moguća zahvaljujući nekoliko faktora vezanih za civilizacijski, tehnološki i opći društveno-ekonomski napredak ljudske zajednice,...

PROMIŠLJAMO o KARIKATURI

Karikatura i film

0
U filmu Jacques Tatia ”Prometna gužva” (Trafic, Francuska, 1970) ima jedna scena koja se dešava u nekom malom mjestu pokraj auto-ceste. Tatijev lik Hulot...

Karikaturalna stilizacija

ČOVJEK-LINIJA

PONOĆNI STRIP-MACCHIATO