16.MEĐUNARODNA IZLOŽBA KARIKATURA – SOLIN 2021 – HRVATSKA

83

UČEŠĆE:
Organizator 16. Međunarodne izložbe karikatura Solin 2021 je Turistička zajednica Grada Solina,Grad Solin. Izložba je otvorena za svakoga bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju
TEMA:
POVIJESNI GRADOVI (turizam, spomenici, kultura, tradicija, ljudi, religija…)

RADOVI:
Radovi moraju zadovoljavati slijedeće kriterije:
1.  Radovi mogu biti originalni ili digitalni. Autor mora rukom numerirati i potpisati karikaturu u slučaju da se radi o printu digitalnog uratka. Osim originalnih radova, prihvatljivi su i radovi u     elektronskom obliku, format A4, 300 dpi, jpeg.
2. Radovi mogu biti crno- bijeli ili u boji.
3. Na poleđini svakog rada ispisati :ime, prezime i adresu
3. Učestvovati se može sa najviše 3 rada
5. Maksimalna veličina rada može biti A3 (30x40cm)
6. Radovi ne smiju biti nagrađeni na drugim festivalima.

ROK:
Rok za dostavu radova je  05.09.2021 godine. Na omotnici napisati :TISKOVINA BEZ VRIJEDNOSTI

ADRESA:
Radovi se šalju na adresu:
Međunarodni Festival karikatura SOLIN 2021
DOM ZVONIMIR
Kralja Zvonimira 50,
21210 Solin,Croatia

ivic1963@gmail.com

NAGRADE I PRIZNANJA:
PRVA NAGRADA – STATUA glava carice Plautile + 1016 EUR
DRUGA NAGRADA – KAMENI MEDALJON FESTIVALA + 201 EUR
TREĆA NAGRADA – KAMENI MEDALJON FESTIVALA + 101 EUR
KARIKATURISTI ČIJI RADOVI UĐU U FINALE DOBIT ĆE ELEKTRONSKI DIPLOMU

TERMIN IZLOŽBE:
Izložba će biti postavljena u izložbenom prostoru doma kulture „ZVONIMIR“ u Solinu 17.09.2021 godine.

OSTALA PRAVILA:
Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe ,/katalog ,/plakat ,/publiciranje
U medijima i sl. bez naknade honorara autoru. Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora

Predsjednik 16. MEĐUNARODNE IZLOŽBEŽ KARIKATURA SOLIN 2021
Karikaturist-ilustrator
MARKO IVIĆ