Damir Novak prvi u Prizrenu

47
Special Prize: Oguz Gurel‎-Turkey

Prvo mjesto na 18 Internacionalnom festivalu karikature u Prizrenu – Kosovo.
U konkurenciji od 1021 rada i autora iz 47 država1.

Theme: “Life After …Covid-19

PRVO MJESTODamir Novak-CROATIA
DRUGO MJESTOMarian Avramescu‎‏- ROMANIA
TREĆE MJESTOSaeed Sadeghi‎‏-IRAN
POSEBNO PRIZNANJEOguz Gurel‎-Turkey

Nagrađeni radovi

FIRST PRIZE: -Damir Novak-CROATIA