Godišnja izložba članova HDK 2021.

65

Kao i svake godine pa tako i ove, Hrvatsko društvo karikaturista organizira godišnju izložbu karikatura svojih članova.
Prigoda je to da autori pokažu što su stvarali tijekom godine a ujedno i prilika za druženje, posebice nakon ove Korona godine.

Prilika je to i Vama da vidite originalne uratke majstora karikatura kao i njih same.
Otvaranje izložbe je u utorak 19. listopada 2021. u 18 sati.