OSKARfest kreće u sretnu 13. sezonu s temom KOMUNIKACIJA NA PUSTOM OTOKU

67

SAMO ZA ENTUZIJASTE!

IZLOŽBA   

Društveni dom Osor, srpanj – listopad 2021.

SUDJELOVANJE

Izložba je otvorena za sve autore bez obzira na nacionalnost, dob, spol, profesiju…

TEMA KOMUNIKACIJA NA PUSTOM OTOKU

(Internet, društvene mreže, e-pošta, telefon, mobitel, televizija, radio, pošta, novine, signali, razgovor…)

RADOVI

1 (jedna) karikatura BEZ RIJEČI

SELEKCIJA

Selektorica izložbe mr. sc. Branka Hlevnjak, likovna kritičarka, odabire radove za izložbu po kriterijima: tema, originalnost ideje, kvaliteta izvedbe, prijavnica, rok.

FORMAT

A4 (210×297 mm), RGB, JPEG, 200-300 dpi, visoka rezolucija

ROK

15. 06. 2021.  

ADRESA e-pošte

dado.kov.novi@gmail.com

NAGRADE

  1. mjesto: samostalna izložba na 14. OSKARfestu 2022., diploma i sponzorska nagrada
  2. i 3. mjesto: diploma

Prvoplasirani hrvatski karikaturist: samostalna izložba na 14. OSKARfestu 2022., diploma i  sponzorska nagrada

KATALOG 

Svi sudionici dobit će rezultate i digitalni katalog elektronskom poštom. Potvrdu o sudjelovanju šaljemo na upit e-poštom.  

ŽIRI

MEĐUNARODNI ŽIRI PUBLIKE

Posjetitelji izložbe, domaći i turisti iz cijeloga svijeta tajnim glasovanjem biraju najbolje karikature.

OSTALA PRAVILA

Izloženi radovi ostaju na raspolaganju organizatoru, koji ih može koristiti u promidžbene i druge nekomercijalne svrhe bez autorske naknade (nagrade glasačima, sponzorima i donatorima… ) uz navođenje imena autora i festivala, te dalje izlagati. 

Veselimo se Vašem sudjelovanju!

Organizator   ARTour-Nerezine – Udruga za promicanje vizualne i multimedijalne kulture 

Selektorica izložbe   Mr. sc. Branka Hlevnjak, likovna kritičarka

Voditelj programa   Dragutin Dado Kovačević, akademski slikar grafičar  

Financijska potpora   Grad Mali Lošinj, Turistička zajednica grada Malog Lošinja

Potpora   Mjesni odbor Osor, Hrvatsko društvo karikaturista

Sponzori   DesignArt, Ars Tempesta, ARTshirt, Foto studio Nadir Mavrović i prijatelji   Medijska potpora   Radio Mali Lošinj – Radio Jadranka, portal otoci.net, Novi list

MOLIMO  PROSLIJEDITE  PRIJAVNICU  Vašim  prijateljima  karikaturistima!  


PRIJAVNICA

Ime  

Prezime  

Nadimak Pseudonim 

Ulica  

Poštanski broj  

Grad  

Država

Telefon / Mobitel 

E-pošta 

Mjesto i datum rođenja

Spol               Muški             Ženski                    

Datum 

Potpis  

OBAVEZNO! 

Vaš portret (foto ili karikatura)