Senaid Serdarević – Seno

276

Rođen u Zagrebu 1953. godine. Diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Karikaturom se aktivno bavio od 1975. godine. Objavljivao u brojnim listovima u zemlji i inozemstvu. Ućesnik je gotovo svih festivala u svijetu, gdje dobiva brojne nagrade i priznanja.

Jedan od osnivaća Hrvatskog društva karikaturista, gdje je obavljao dužnosti tajnika i predsjednika. Bio je prvi predsjednik za Hrvatsku u Europskom udruženju karikaturista “FECO”. U Vjesniku INA objavljuje stalnu tjednu rubriku “INEK”.

Organizator je mnogih izložbi u okviru ciklusa “Lanac smijeha”, te kolektivnih izložbi karikaturista drugih zemalja u Hrvatskoj.
Od 1978. – 1990. godine zaposlen je u “ZAGREBPLASTU” , a od 1990. -1993.godine radi na poslovima propagande u “INA-OKI” .

1993. – 31.01.1999. godine kao privatni poduzetnik u vlastitoj firmi ART FORMA radi uspješno na projektiranju i izvedbi sajamskih prostora, interijera i scenografskih rješenja, te grafičkom dizajnu i ilustracijama knjiga.

“…Čovjek se mora naućiti suživjeti s kompjutorom, jednom od omiljenih Serdarevićevih tema. Treba kompjutoru pripremati i ispriku kada se kasno u noć dođe kući, jer on je preuzeo posvemašnju kontrolu života. Jedini problem je, da li kompjutor može podariti užitak tradicionalnih navika kao što je to upitno u karikaturi s olovkom za uhom…


…Teško je odoljeti vedrini i smijehu nakon razgleda karikatura, baš kao što je to na jednoj od Seninih karikatura: lutka koja bi ozbiljnošću trebala zastrašivati ptice na posijanom polju smijehom i sama popušta pred kljucanjem – škakljanjem hrabre male ptice…”

“…Dobio je laskavu titulu karikaturista godine na FECO festivalu karikature u Edinburgu (grad je dobio ime po njegovom sinu Edinu) za karikaturu, na kojoj planinar sam sebe fotografira na šiljatom planinskom vrhu, gdje nema mjesta za fotoaparat, pa ga je stavio na spojene daske nad provalijom.

…Prilagodivši ruku laganom potezu kista, Seno poetski slijedi ideju. Jasni crtež u potpunosti se uklapa u jednostavnost ideje, bez balasta suvišnih primisli uz vrlo čisto koncipiranu poruku djetinjasto razigranu u mekoći linije.

Snaga njegovog crteža i ideje razbila je sitničavost lokalnih okvira i našla utočiste u svjetskoj karikaturi.”

Mladen Bašić – Bibi